Plot

Rainer Werner Fassbinder Foundation
Giesebrechtstrasse 7
D-10629 Berlin
Germany
Phone +49-30-88 72 49-0
Fax +49-30-88 72 49-29
Juliane Maria Lorenz
PDG
info@fassbinderfoundation.de

Foto: Elfi Mikesch
Livia Anita Fiorio
Assistente de Juliane Maria Lorenz
info@fassbinderfoundation.de

(congé parental depuis June 2019)


Foto: Mathias Becker
Jennifer Borrmann
Assistente de Juliane Maria Lorenz
info@fassbinderfoundation.de
Ute Dittrich
Comptabilité & Royalty Manager
info@fassbinderfoundation.de
Bernd Hennig
Assistente
info@fassbinderfoundation.de
berndhennig
nora